Flygplatsen i Nice, på väg till Zürich, avgång framflyttad...

Startsida

Utifrån ledorden sanning, relationer & utveckling startade jag Proffex Consult AB 1996 för att i första hand erbjuda kunder stöd inom ledar- & organisationsutveckling.

Styrelseuppdrag, tester & urval vid rekrytering & ledarutveckling, mentorskap & coching är Proffex arbetsfält.

Teoribas/verktyg

Jag utgår ofta från systemtänkande & människans helhet eftersom det öppnar större perspektiv. Att utveckla befintliga organisatoriska system enligt Jazz 7 3 3 teorin är effektivt.

Individtester kan med fördel göras med exempelvis Jazz 360 grader eller DISCUS teorin.

Tennviken 307

891 96  ARNÄSVALL

 

Org nr: 556492-5666

Kontakta mig:

Telefon: 0660-25 63 08, 070-534 59 59

E-post: fornamn.efternamn@proffex.com

Var dag är en sällsam gåva, en skimrande möjlighet

Proffex Consult AB